Markarbete är grunden för allt bygge

Oavsett vad man ska bygga eller renovera så är en god grund början och slutet. Väl genomfört markarbete kan man inte kompromissa med, det är essentiellt för framgång. Vi är en markentreprenör som erbjuder alla tjänster inom markarbete - från undersökningsarbete till gräv och schakt.

Mycket av det markarbete vi gör handlar om dränering, men det är långt ifrån allt.

Terassering

Vill du terassera din tomt för att exempelvis bygga ett sutterängshus så hjälper vi dig med utgrävningen av de olika nivåerna så att de skapas enligt de krav som ställs. Vi använder L-stöd vid terassering.

Källare

När man ska bygga nytt hus med källare så behöver man gräva ganska djupt, men det är ingen stor sak för oss så länge parametrarna stämmer. Vi kontrollerar så att markförhållandena är rätta samt hur djupt grundvattnet ligger, sedan gräver vi upp marken inför bygget av din källargrund.

Krypgrund och betongplatta

Givetvis hjälper vi också till med markarbete för en ny krypgrund eller betongplatta i de fall man ska bygga ett hus utan källare.

Tomt

Vad gäller tomter så bistår vi även med vår hjälp och expertis om du vill genomföra förändringar på den, till exempel om du vill jämna till den eller skapa höjdskillnader.

Vägar och gårdsplaner

När det gäller vägar och andra ytor på vilka tunga fordon ska köra så måste markarbetet ske efter vissa regler. Även detta har vi kunskap och erfarenhet inom så du är välkommen att anlita oss för vägplanering och -bygge.

Snöröjning

Tack vare att vi har tillgång till så många olika maskiner för markarbete så kan vi erbjuda privatpersoner såväl som kommun och företag hjälp med snöröjning under svåra vinterdagar. Kontakta oss så berättar vi med!