Välkommen till Mark & Anläggning!


Dränering och markarbete i Helsingborg

Hur ser dräneringssystemet runt ditt hus i Helsingborg ut? Hur många år har gått sedan det senast byttes ut? Kanske är det dags igen? I så fall är du på precis rätt ställe för vi är en erfaren markentreprenör med just dränering som specialitet. Att ha ett effektivt dräneringssystem är a och o för en hälsosam husgrund, det är inget man kan kompromissa med. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.

Varför behöver man dränering runt huset?

Är det viktigt att ha ett effektivt dräneringssystem runt huset? Ja, inte bara viktigt utan ett direkt krav. Under markytan finns ytvatten. Hur mycket ytvatten som finns varierar lite men det är inte särskilt viktigt för ytvatten finns överallt och bara lite räcker långt för att ställa till med skada på vilket material som helst. Vatten som får tränga in i husgrunden ger vattenskador som kan bli både svåra och dyra att laga. Dessutom kommer man att tvingas installera ett effektivt dräneringssystem efter att man lagat skadorna i vilket fall som helst för annars kommer vattnet runt huset bara att fortsätta att ställa till med problem. Det är dräneringssystemet som håller ytvattnet borta från husgrunden som i sin tur sedan hålls torr och hel.

Man kan inte välja bort dränering och när det gamla systemet har gjort sitt så är det högsta prioritet att installera ett nytt. Det finns inga genvägar. Du som bor i Helsingborg kan vända dig direkt till oss när du behöver hjälp att installera ny, effektiv dränering runt din husgrund.

När dränera?

Hur vet man när tiden är mogen för att byta ut sitt gamla dräneringssystem? Har man ingen erfarenhet av att kontrollera hushälsa så är det inte så lätt att läsa av tecknen, men är man husägare så gör man klokt i att införskaffa sig lite kunskap kring just detta. En gång per år, gärna när vintern övergår till vår, bör man gå igenom sitt hus och kontrollera vissa saker, bland annat då husgrunden. Vi har en liten checklista som du kan följa men vid minsta osäkerhet gör du klokt i att tillkalla en fuktskadeutredare som kan göra en säker analys.

  • Är ditt befintliga dräneringssystem mer än 25 år gammalt? Tillkalla en fuktskadeutredare för bedömning. De flesta dräneringssystem bör bytas ut efter ungefär så lång tid.
  • Städa marken runt husgrunden för att få god överblick innan du genomför kontrollen.
  • Finns det fuktutslag på inner- eller ytterväggar?
  • Luktar det illa intill husgrunden, invändigt alternativt utvändigt?

Byte av dränering

När det är dags att investera i ny dränering runt huset så är det bra om man vet ungefär hur processen ser ut. Först kontaktar du en noga utvald markentreprenör, till exempel oss här i Helsingborg, som analyserar ditt unika läge och ger dig en offert för jobbet. Tillsammans diskuterar vi olika alternativ samt en realistisk tids- och arbetsplan för markarbetet. När vi väl sätter igång med arbetet så följer vi mer eller mindre samma arbetsplan:

  • Först gräver vi upp marken runt husgrunden, i regel sker detta etappvis. Vi har givetvis alla maskiner som behövs för att denna del av jobbet ska gå snabbt och smidigt. Diket runt huset kommer att vara runt 50 cm djupare än husets sula och ungefär en halvmeter ut från väggen.
  • Vi undersöker husgrunden och finns det sättningsskador på den så fixar vi dessa i detta läge.
  • När diket är klart och eventuella skador har åtgärdats så påbörjar vi installationen av dräneringssystemet. En geotextilduk och ett dräneringsrör placeras ut.
  • Vi isolerar sedan husgrunden med ditt val av isolering och därefter fylls resten av diket igen med mer dräneringsgrus.
  • När arbetet är klart ser vi till att marken uppe vid husgrunden lutar med minst 20 grader och sedan ger vi dig instruktioner för hur du på bästa sätt håller vatten borta från huset under åren som kommer.